top of page
Vyhledat

Elektronické testy

Aktualizováno: 18. 4. 2022

Testová časť skúšky odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla sa vykonáva v štátnom jazyku Slovenskej republiky pred najmenej trojčlennou skúšobnou komisiou určenou riaditeľom Divízie vnútrozemskej plavby Dopravného úradu formou testu v elektronickej podobe v súlade s príslušnými ustanoveniami vyhlášky MDPT SR č. 12/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch, o overení odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla a vzory preukazov odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla v znení neskorších predpisov. Každému uchádzačovi počítač vygeneruje jedinečný test náhodným výberom zo súboru testových otázok. Pri skúške na získanie odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla najskôr uchádzač pristúpi k základnému testu, t.j. testu z odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie A, a až po jeho úspešnom vykonaní môže pokračovať v testoch pre ďalšie kategórie (testy z odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie B, C, D). Testy budú hodnotené automaticky systémom bez nutnosti manuálnych zásahov.
Skúšobné otázky Otázky k testovej časti skúšky pre získanie odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla: Vodca malého plavidla kategórie A:

Vodca malého plavidla kategórie B:


334 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


Příspěvek: Blog2_Post
bottom of page