top of page

Acerca de

ZÁSADY OCHRANY SÚKROMIA A SPRACÚVANIA OSOBNÝCH, ÚDAJOV

(„ďalej aj len ako „Podmienky“)

Časť 1. Označenie prevádzkovateľa , s.r.o., Votrubova 1443/18, 82109 Bratislava, IČO: 50383639, Zapísaný v Obchodnom registry Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 112623/BOkresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, (ďalej len LODICAK)

S ktorými údajmi pracujeme a prečo?

1. Spracúvame Identifikačné údaje, Kontaktné údaje, údaje aktivít svojich individuálnych zákazníkov a zákazníkov vernostného programu, účastníkov kurzov. Z osobitnej kategórie osobných údajov nespracúvame žiadne údaje, okrem údajov potrebných na preukázanie sa spôsobilosti na absolvovanie kurzu na splnenie zákonnej podmienky, teda údajov týkajúcich sa zdravia návštevníkov.

2. Identifikačné údaje a Kontaktné údaje sú pre nás nevyhnutné preto, aby bolo možné so zákazníkmi zabezpečiť uzavretie a plnenie zmlúv na poskytovanie jednotlivých produktov a služieb. Tieto údaje sa takisto využívajú pri poskytovaní odbornej pomoci a zákazníckej podpory a služieb.

3. Viac informácií v jednotlivých častiach Informačných povinností (časť 4).

4. Zákonná definícia osobných údajov je uvedená v zákone 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej aj len ako „Zákon“). Pomocou osobných údajov je možné určiť a identifikovať konkrétnu osobu. Medzi osobné údaje patria najmä Identifikačné a Kontaktné údaje. Identifikačné údaje - meno, - priezvisko, - dátum narodenia, - rodné číslo, - číslo občianskeho preukazu, - číslo pasu alebo iného dokladu totožnosti. Viac v informačných povinnostiach. Kontaktné údaje - adresa bydliska, - telefónne čísla, - e-mailová adresa, - adresa na facebooku/google v prípade ak ste na to poskytli súhlas, Viac v informačných povinnostiach. Popisné údaje - e-mailová adresa.

bottom of page