VÝSTROJ PLAVIDLA

Milí kapitáni a budúci kapitáni.

Skontrolujte si, či máte vašu loď pripravenú na sezónu alebo na technickú kontrolu pri registrácii alebo predlžovaní lodného osvedčenia.

  • KOTVOVÉ ZARIADENIE

Plavidlo, ktorého celková hmotnosť vrátane povoleného zaťaženia je nižšia ako 1000 kg musí mať najmenej jednu kotvu.

Plavidlo, ktorého celková hmotnosť vrátane povolenej užitočnej hmotnosti je väčšia ako 1000 kg musí mať jednu kotvu hlavnú a jednu kotvu pomocnú.

Na 1 m dĺžky plavidla je potrebný najmenej 1 kg kotvy. Kotva musí byť naviazaná na kotvovú reťaz alebo lano s dĺžkou najmenej 20 m.

  • PROTIPOŽIARNE ZARIADENIE

Na plavidle poháňanom zabudovaným spaľovacím motorom musí byť hasiaci prístroj vhodnej konštrukcie a kapacity.

Najmenší počet hasiacich prístrojov na kajutovom plavidle s dĺžkou :

a) do 6m je jeden,

b) od 6 do 9m sú dva,

c) od 9 do 12m sú tri,

d) nad 12m sú štyri.

Najmenšia kapacita hasiaceho prístroja umiestneného na kajutovom plavidle je :

a) práškový 2kg hasiaceho prášku,

b) snehový (CO2) 2kg hasiva (0,3 kg CO2)

c) penový 7l hasiacej penovej látky

 Pokiaľ nie je na plavidle inštalovaný varič alebo ohrievač s otvoreným plameňom, môže byť okrem plavidla do dĺžky 6 m počet hasiacich prístrojov znížený o jeden.

      VÝSTROJ PLAVIDLA

  • plavidla bez kajuty (otvorené) – záchranné vesty v počte najväčšieho povoleného počtu osôb na plavidle, záchranný kruh s lankom dĺžky najmenej 15m alebo iné záchranné teleso, vylievačka alebo čerpadlo, dve pádla alebo dve veslá, dve vyväzovacie laná dĺžky najmenej 15 m, bidlo, lekárnička, kotva s reťazou alebo kotva s lanom dĺžky najmenej 20m                 
  • kajutového plavidla s dĺžkou lodného trupu do 7m – záchranné vesty v počte najväčšieho povoleného počtu osôb, záchranný kruh s lankom dĺžky najmenej 15m alebo iné záchranné teleso, vylievačka alebo čerpadlo, dve pádla alebo dve veslá, dve vyväzovacie laná dĺžky najmenej 15 m, bidlo, lekárnička, kotva s reťazou alebo kotva s lanom dĺžky najmenej 20m, hasiace prístroje v počte podľa  dĺžky lode, príslušenstvo k strojnému zariadeniu, náradie pre jeho drobné opravy                          
  • kajutového plavidla s dĺžkou lodného trupu nad 7m – dve pádla alebo dve veslá, ak je ich použitie z hľadiska konštrukcie kajutového plavidla s dĺžkou lodného trupu nad 7m možná. Zvyšná výstoj je také istá ako pri kajutových plavidlách do 7m.

LINKS

PLAVEBNÉ OPATRENIA

AKTUÁLNE VODOSTAVY : SLOVENSKONEMECKORAKÚSKOMAĎARSKO 

MARINE TRAFFIC – Živá online mapa námornej a riečnej dopravy

ENC MAPY DUNAJA

PLAVEBNÉ KOMORY: SLOVENSKORAKÚSKONEMECKO

PLAVEBNÉ KOMORY V RAKÚSKU – OTVÁRACIE ČASY PRE MALÉ PLAVIDLA