Organizujeme kurzy vodcu malého plavidla, kapitánske kurzy a výletné plavby, vodné športy

Všade dobre, na vode najlepšie :)

PRIPRAVTE SA NA SEZÓNU

KURZ VODCU MALÉHO PLAVIDLA

VÝLETNÉ PLAVBY

Bratislava - Devín - Čuňovo - Viedeň 

VODNÉ ŠPORTY

PRENÁJOM

Galéria mokrých fotografií

KURZY

Kurz vodcu malého plavidla skupiny A a B

Kategória A – odborná spôsobilosť vodcu malého plavidla kategórie A, ktorý vedie malé plavidlo bez vlastného strojového pohonu s hmotnosťou nad 1000 kg vrátane dovoleného zaťaženia a malé plavidlo s vlastným strojovým pohonom s výkonom od 4 kW do 20 kW.
Kategória B – odborná spôsobilosť vodcu malého plavidla kategórie B, ktorý vedie malé plavidlo s vlastným pohonom s výkonom nad 20 kW.

Platnosť preukazu Vodcu malého plavidla sa vzťahuje na vnútrozemské vodné cesty.

Galéria veselých videí